Abuzimi dhe Pirateria

Është e rëndësishme të dini që faqja www.albdj.com nuk hoston, kopjon, arkivon asnjë skedar, dokument, video apo këngë në serverin e saj!

Nëse gjeni përmbajtje që është në kundërshtim me ligjin apo është pronë intelektuale e dikujt tjetër dhe është postuar pa autorizim përkatës në faqen tonë jeni të lutur të kontaktoni në adresën e emailit: [email protected] .

Ne mendojmë se përveç shërbimit që ofrojmë i cili është i pëlqyeshëm nga një numër i konsiderueshëm vizitorësh, rëndësi të veçantë kanë dhe të drejtat autoriale të çdo lloj artikulli apo materiali që postohet në faqen tonë.

Ne do t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur (brenda 48 orëve maksimalisht) për çdo kërkesë për heqje apo shqyrtim të materialit.

Që kërkesa të merret parasysh ju duhet të identifikoheni si:

a. Pronari legjitim i materialit

b. Një person i autorizuar me ligj mbi të drejtat e materialit

c. Informacion të saktë mbi Emrin, Mbiemrin, Emailin, Nr Telefoni/Cel

d. Numër identifikimi të materialit të mbrojtur me ligj nga ligji për të drejtat e autorit